Vägbeskrivning från Boden till Karlshamn

Vägbeskrivning från Boden till Karlshamn. Steg-för-steg-instruktioner och resvägskarta från Boden till Karlshamn.

Avstånd från Boden till Karlshamn: 1459 km

Hämta vägbeskrivning åt motsatt håll: Rutt från Karlshamn till Boden

E 4, 32

1,431 km14 hours 47 mins

Kör åt norr på Kyrkgatan 2 m
Sväng höger in på Kungsgatan 321 m
Sväng höger in på Lulevägen 188 m
Fortsätt in på 97 1 km
Fortsätt rakt fram in på 97 28 km
Ta påfarten till höger 521 m
Byt till vänstra körfältet, in på E 4 126 km
I rondellen, ta 2:a avfarten in på E 4 47 m
Kör ut ur rondellen in på E 4 2 km
I rondellen, ta 2:a avfarten in på E 4 55 m
Kör ut ur rondellen in på E 4 2 km
I rondellen, ta 2:a avfarten in på E 4 71 m
Kör ut ur rondellen in på E 4 127 km
I Nydalarondellen, ta 3:e avfarten in på Kolbäcksvägen (E 4) 121 m
Kör ut ur rondellen in på Kolbäcksvägen (E 4) 3 km
I Universitetsrondellen, ta 2:a avfarten in på E 4 44 m
Kör ut ur rondellen in på E 4 515 m
I Tomteborondellen, ta 2:a avfarten in på E 4 70 m
Kör ut ur rondellen in på E 4 254 m
I Carlslidrondellen, ta 2:a avfarten in på E 4 61 m
Kör ut ur rondellen in på E 4 542 m
I Carlshemsrondellen, ta 2:a avfarten in på E 4 40 m
Kör ut ur rondellen in på E 4 600 m
I Gimonäsrondellen, ta 2:a avfarten in på E 4 49 m
Kör ut ur rondellen in på E 4 1 km
I Alviksrondellen, ta 1:a avfarten in på E 4 18 m
Kör ut ur rondellen in på E 4 2 km
I Söderslättsrondellen, ta 3:e avfarten in på E 4 105 m
Kör ut ur rondellen in på E 4 85 km
Fortsätt in på E 4 19 km
I rondellen, ta 2:a avfarten in på E 4 62 m
Kör ut ur rondellen in på E 4 3 km
I rondellen, ta 1:a avfarten in på E 4 5 m
Kör ut ur rondellen in på E 4 522 km
Håll till vänster in på Uppsalavägen (E 4) 404 m
Fortsätt in på Norra Länken (E 4) 2 km
Fortsätt in på Tomtebodakurvan (E 4) 154 m
Fortsätt in på Essingeleden (E 4) 2 km
Fortsätt in på Fredhällstunneln (E 4) 209 m
Fortsätt in på Fredhällsbron (E 4) 209 m
Fortsätt in på Essingeleden (E 4) 927 m
Fortsätt in på Gröndalsbron (E 4) 264 m
Fortsätt in på Essingeleden (E 4) 2 km
Håll till höger mot Helsingborg 804 m
Fortsätt in på Södertäljevägen (E 4) 147 km
Håll till vänster mot Helsingborg 76 km
Ta avfarten 304 m
Sväng höger in på 32 284 m
Sväng vänster in på 32 259 m
I Viringerondellen, ta 2:a avfarten in på 32 38 m
Kör ut ur rondellen in på 32 83 km
I Aborrarondellen, ta 3:e avfarten in på 32 80 m
Kör ut ur rondellen in på 32 16 km
Sväng vänster in på 31 10 km
I Nydalarondellen, ta 2:a avfarten in på 31 60 m
Kör ut ur rondellen in på 31 2 km
I Lövhagsrondellen, ta 2:a avfarten in på 31 77 m
Kör ut ur rondellen in på 31 4 km
I Hargenrondellen, ta 1:a avfarten in på 28 12 m
Kör ut ur rondellen in på 28 58 m
Sväng höger in på 28 38 km
Sväng höger 261 m
Kör rakt fram in på 23 28 km
I Sandsbrorondellen, ta 2:a avfarten in på 23 59 m
Kör ut ur rondellen in på 23 3 km
I rondellen, ta 3:e avfarten in på Sandsbrovägen 120 m
Kör ut ur rondellen in på Sandsbrovägen 344 m
I rondellen, ta 1:a avfarten mot Kalmar 8 m
Kör ut ur rondellen mot Kalmar 353 m
Fortsätt med lätt högersväng in på Österleden (25) 2 km
I Fagrabäcksrondellen, ta 2:a avfarten in på 27 63 m
Kör ut ur rondellen in på 27 17 km
I rondellen, ta 2:a avfarten in på 27 48 m
Kör ut ur rondellen in på 27 32 km
Sväng höger och fortsätt på 29 37 km
I rondellen, ta 2:a avfarten in på Oljehamnsvägen (29) 45 m
Kör ut ur rondellen in på Oljehamnsvägen (29) 1 km
Sväng vänster in på Hinseleden (29) 748 m
Sväng höger in på Ågatan 76 m
Sväng vänster in på Rådhusgatan 167 m
Du är framme vid din destination, till vänster