Vägbeskrivning från Falun till Luleå

Vägbeskrivning från Falun till Luleå. Steg-för-steg-instruktioner och resvägskarta från Falun till Luleå.

Avstånd från Falun till Luleå: 822 km

Hämta vägbeskrivning åt motsatt håll: Rutt från Luleå till Falun

E 16; 68, E 4

820 km8 hours 29 mins

Kör åt sydväst 40 m
Sväng vänster in på Trotzgatan 166 m
Fortsätt med lätt vänstersväng in på Åsgatan 164 m
I rondellen, ta 2:a avfarten in på Korsnäsvägen 53 m
Kör ut ur rondellen in på Korsnäsvägen 220 m
I rondellen, ta 2:a avfarten in på Korsnäsvägen 34 m
Kör ut ur rondellen in på Korsnäsvägen 1 km
I Origorondellen, ta 2:a avfarten in på Korsnäsvägen (W 850) 35 m
Kör ut ur rondellen in på Korsnäsvägen (W 850) 681 m
Ta påfarten till höger 315 m
Byt till vänstra körfältet, in på Lugnetleden (E 16) 2 km
I Korsnäsrondellen, ta 2:a avfarten in på Korsnäsvägen (E 16) 27 m
Kör ut ur rondellen in på Korsnäsvägen (E 16) 33 km
I rondellen, ta 2:a avfarten in på Faluvägen (E 16) 32 m
Kör ut ur rondellen in på Faluvägen (E 16) 49 km
Ta avfarten mot E 4: Sundsvall 153 m
Håll till vänster mot E 4: Sundsvall 378 m
Håll till höger mot E 4: Sundsvall 305 m
Byt till vänstra körfältet, in på E 4 357 km
I rondellen, ta 3:e avfarten in på Centralesplanaden (E 4) 70 m
Kör ut ur rondellen in på Centralesplanaden (E 4) 3 km
I rondellen, ta 3:e avfarten in på E 4 86 m
Kör ut ur rondellen in på E 4 19 km
Fortsätt in på E 4 66 km
Fortsätt mot Haparanda 19 km
I Söderslättsrondellen, ta 1:a avfarten mot E 4: Haparanda 10 m
Kör ut ur rondellen mot E 4: Haparanda 2 km
I Alviksrondellen, ta 3:e avfarten in på E 4 117 m
Kör ut ur rondellen in på E 4 1 km
I Gimonäsrondellen, ta 2:a avfarten in på E 4 43 m
Kör ut ur rondellen in på E 4 600 m
I Carlshemsrondellen, ta 2:a avfarten in på E 4 52 m
Kör ut ur rondellen in på E 4 552 m
I Carlslidrondellen, ta 2:a avfarten mot E 4: Haparanda 58 m
Kör ut ur rondellen mot E 4: Haparanda 256 m
I Tomteborondellen, ta 2:a avfarten mot E 4: Haparanda 64 m
Kör ut ur rondellen mot E 4: Haparanda 508 m
I Universitetsrondellen, ta 1:a avfarten mot E 4: Haparanda 54 m
Kör ut ur rondellen mot E 4: Haparanda 3 km
I Nydalarondellen, ta 2:a avfarten mot Haparanda 41 m
Kör ut ur rondellen mot Haparanda 127 km
I rondellen, ta 2:a avfarten mot Haparanda 77 m
Kör ut ur rondellen mot Haparanda 2 km
I rondellen, ta 2:a avfarten mot Haparanda 67 m
Kör ut ur rondellen mot Haparanda 2 km
I rondellen, ta 2:a avfarten mot Haparanda 51 m
Kör ut ur rondellen mot Haparanda 121 km
Ta avfarten mot Bergnäset 317 m
Kör rakt fram in på BD 968 1 km
Sväng höger in på Älvbrovägen (BD 616) 2 km
I rondellen, ta 2:a avfarten in på Älvbrovägen (BD 616) 88 m
Kör ut ur rondellen in på Älvbrovägen (BD 616) 2 km
Fortsätt in på Bergnäsbron (BD 616) 864 m
Fortsätt in på Sandviksgatan (BD 616) 213 m
Sväng höger 69 m
Sväng höger in på Sandviksgatan (BD 616) 354 m
Fortsätt in på Södra Hamnleden (BD 616) 446 m
Sväng vänster in på Smedjegatan (E 4.15) 303 m
Du är framme vid din destination, till höger