Vägbeskrivning från Kristianstad till Falun

Vägbeskrivning från Kristianstad till Falun. Steg-för-steg-instruktioner och resvägskarta från Kristianstad till Falun.

Avstånd från Kristianstad till Falun: 619 km

Hämta vägbeskrivning åt motsatt håll: Rutt från Falun till Kristianstad

E 4, 50

618 km6 hours 40 mins

Kör åt nordost på Cardellsgatan 84 m
Sväng höger in på Östra Vallgatan 100 m
Sväng höger in på Tivoligatan 231 m
Sväng vänster in på Västra Boulevarden 300 m
Sväng höger in på Långebrogatan (M 2057) 126 m
Håll till höger in på Långebrogatan (M 2057) 576 m
Kör rakt fram 71 m
Sväng vänster 134 m
Sväng höger 163 m
Sväng vänster in på Allégatan (M 1648) 290 m
Ta påfarten till höger 277 m
Byt till vänstra körfältet, in på Hässleholmsvägen (E 22) 33 km
Sväng höger 271 m
I rondellen, ta 2:a avfarten in på 117 60 m
Kör ut ur rondellen in på 117 19 km
I rondellen, ta 2:a avfarten in på Hässleholmsvägen (117) 20 m
Kör ut ur rondellen in på Hässleholmsvägen (117) 702 m
Fortsätt in på Markarydsvägen (117) 13 km
I rondellen, ta 1:a avfarten 13 m
Kör ut ur rondellen 477 m
Byt till vänstra körfältet, in på E 4 155 km
Håll till höger mot Stockholm 93 km
Ta avfarten 246 m
Håll till vänster där vägen delar sig 77 m
Sväng vänster in på 50 68 km
I rondellen, ta 2:a avfarten in på 50 36 m
Kör ut ur rondellen in på 50 25 km
Fortsätt in på 50 335 m
Ta avfarten in på 50 30 km
Ta avfarten mot 50: Falun 321 m
Sväng vänster in på 50 213 m
I Norrplan, ta 2:a avfarten mot Falun 39 m
Kör ut ur rondellen mot Falun 6 km
I rondellen, ta 2:a avfarten in på 50 44 m
Kör ut ur rondellen in på 50 668 m
I rondellen, ta 2:a avfarten in på 50 54 m
Kör ut ur rondellen in på 50 9 km
I rondellen, ta 2:a avfarten in på 50 43 m
Kör ut ur rondellen in på 50 36 km
I rondellen, ta 2:a avfarten in på 50 22 m
Kör ut ur rondellen in på 50 63 km
I rondellen, ta 3:e avfarten in på Faluvägen (50) 79 m
Kör ut ur rondellen in på Faluvägen (50) 41 km
I Bäckelundsrondellen, ta 2:a avfarten in på 50 40 m
Kör ut ur rondellen in på 50 346 m
I Kupolenrondellen, ta 2:a avfarten in på 50 79 m
Kör ut ur rondellen in på 50 194 m
Håll till höger in på 50 1 km
I Åkrerondellen, ta 2:a avfarten in på E 16 77 m
Kör ut ur rondellen in på E 16 617 m
I Grådarondellen, ta 2:a avfarten in på E 16 72 m
Kör ut ur rondellen in på E 16 17 km
I Pilborondellen, ta 2:a avfarten in på E 16 57 m
Kör ut ur rondellen in på E 16 681 m
I Gruvrondellen, ta 1:a avfarten in på Gruvgatan (W 850) 12 m
Kör ut ur rondellen in på Gruvgatan (W 850) 330 m
I Hyttgatsrondellen, ta 3:e avfarten in på Gruvgatan (W 850) 44 m
Kör ut ur rondellen in på Gruvgatan (W 850) 119 m
I rondellen, ta 1:a avfarten in på Gruvgatan (W 850) 6 m
Kör ut ur rondellen in på Gruvgatan (W 850) 77 m
I rondellen, ta 2:a avfarten in på Gruvgatan (W 850) 18 m
Kör ut ur rondellen in på Gruvgatan (W 850) 130 m
I rondellen, ta 1:a avfarten in på Korsnäsvägen (W 850) 9 m
Kör ut ur rondellen in på Korsnäsvägen (W 850) 419 m
I rondellen, ta 2:a avfarten in på Åsgatan 61 m
Kör ut ur rondellen in på Åsgatan 168 m
Fortsätt med lätt högersväng in på Trotzgatan 166 m
Sväng höger 40 m
Du är framme vid din destination, rakt fram