Vägbeskrivning från Mariestad till Piteå

Vägbeskrivning från Mariestad till Piteå. Steg-för-steg-instruktioner och resvägskarta från Mariestad till Piteå.

Avstånd från Mariestad till Piteå: 1027 km

Hämta vägbeskrivning åt motsatt håll: Rutt från Piteå till Mariestad

56, E 4

1,025 km10 hours 38 mins

Kör åt norr på Kyrkogatan 50 m
Sväng höger in på Komministergatan 131 m
Sväng höger in på Nygatan (O 2767) 83 m
Sväng vänster in på Stockholmsvägen (E 20.04) 681 m
Fortsätt rakt fram in på Stockholmsvägen (E 20.04) 1 km
I rondellen, ta 2:a avfarten in på Stockholmsvägen (E 20.04) 47 m
Kör ut ur rondellen in på Stockholmsvägen (E 20.04) 601 m
Sväng höger in på 202 379 m
Ta påfarten till höger 219 m
Byt till vänstra körfältet, in på E 20 55 km
I rondellen, ta 2:a avfarten mot Stockholm 42 m
Kör ut ur rondellen mot Stockholm 145 km
Ta avfarten mot 56: Gävle 282 m
I rondellen, ta 3:e avfarten mot Sala 122 m
Kör ut ur rondellen mot Sala 876 m
I rondellen, ta 2:a avfarten in på Bergslagsvägen (56) 51 m
Kör ut ur rondellen in på Bergslagsvägen (56) 543 m
I Nordanbymotet, ta 2:a avfarten in på Bergslagsvägen (56) 81 m
Kör ut ur rondellen in på Bergslagsvägen (56) 1 km
I Lundamotet, ta 2:a avfarten in på 56 57 m
Kör ut ur rondellen in på 56 1 km
I rondellen, ta 2:a avfarten in på 56 34 m
Kör ut ur rondellen in på 56 27 km
I rondellen, ta 1:a avfarten in på 56 10 m
Kör ut ur rondellen in på 56 3 km
I rondellen, ta 2:a avfarten in på 56 49 m
Kör ut ur rondellen in på 56 3 km
I rondellen, ta 1:a avfarten in på 56 40 m
Kör ut ur rondellen in på 56 624 m
I rondellen, ta 1:a avfarten in på 56 8 m
Kör ut ur rondellen in på 56 13 km
I rondellen, ta 2:a avfarten in på 56 70 m
Kör ut ur rondellen in på 56 81 km
Sväng höger in på Valbovägen (56) 2 km
I rondellen, ta 2:a avfarten in på 56 38 m
Kör ut ur rondellen in på 56 7 km
Ta avfarten mot E 4: Sundsvall 153 m
Håll till vänster mot E 4: Sundsvall 378 m
Håll till höger mot E 4: Sundsvall 305 m
Byt till vänstra körfältet, in på E 4 357 km
I rondellen, ta 3:e avfarten in på Centralesplanaden (E 4) 70 m
Kör ut ur rondellen in på Centralesplanaden (E 4) 3 km
I rondellen, ta 3:e avfarten in på E 4 86 m
Kör ut ur rondellen in på E 4 19 km
Fortsätt in på E 4 66 km
Fortsätt mot Haparanda 19 km
I Söderslättsrondellen, ta 1:a avfarten mot E 4: Haparanda 10 m
Kör ut ur rondellen mot E 4: Haparanda 2 km
I Alviksrondellen, ta 3:e avfarten in på E 4 117 m
Kör ut ur rondellen in på E 4 1 km
I Gimonäsrondellen, ta 2:a avfarten in på E 4 43 m
Kör ut ur rondellen in på E 4 600 m
I Carlshemsrondellen, ta 2:a avfarten in på E 4 52 m
Kör ut ur rondellen in på E 4 552 m
I Carlslidrondellen, ta 2:a avfarten mot E 4: Haparanda 58 m
Kör ut ur rondellen mot E 4: Haparanda 256 m
I Tomteborondellen, ta 2:a avfarten mot E 4: Haparanda 64 m
Kör ut ur rondellen mot E 4: Haparanda 508 m
I Universitetsrondellen, ta 1:a avfarten mot E 4: Haparanda 54 m
Kör ut ur rondellen mot E 4: Haparanda 3 km
I Nydalarondellen, ta 2:a avfarten mot Haparanda 41 m
Kör ut ur rondellen mot Haparanda 127 km
I rondellen, ta 2:a avfarten mot Haparanda 77 m
Kör ut ur rondellen mot Haparanda 2 km
I rondellen, ta 2:a avfarten mot Haparanda 67 m
Kör ut ur rondellen mot Haparanda 2 km
I rondellen, ta 2:a avfarten mot Haparanda 51 m
Kör ut ur rondellen mot Haparanda 66 km
Sväng höger in på BD 506 10 km
I rondellen, ta 2:a avfarten in på Timmerleden (BD 506) 76 m
Kör ut ur rondellen in på Timmerleden (BD 506) 234 m
Sväng höger in på Sundsgatan (BD 508) 462 m
I rondellen, ta 2:a avfarten in på Sundsgatan (BD 508) 35 m
Kör ut ur rondellen in på Sundsgatan (BD 508) 279 m
Sväng vänster in på Kyrkbrogatan 69 m
Sväng höger in på Prästgårdsgatan 110 m
Sväng vänster in på Aronsgatan 109 m
Du är framme vid din destination, till höger