Vägbeskrivning från Ronneby till Söderhamn

Vägbeskrivning från Ronneby till Söderhamn. Steg-för-steg-instruktioner och resvägskarta från Ronneby till Söderhamn.

Avstånd från Ronneby till Söderhamn: 784 km

Hämta vägbeskrivning åt motsatt håll: Rutt från Söderhamn till Ronneby

E 22, E 4

751 km7 hours 43 mins

Kör åt nordväst på Karlskronagatan 69 m
Sväng höger in på Drottninggatan 137 m
Sväng höger in på Kyrkogatan 67 m
Sväng vänster 52 m
Sväng höger 150 m
Sväng vänster in på Prinsgatan 44 m
Sväng vänster in på Kallingevägen (K 650) 983 m
Sväng höger 67 m
Ta påfarten 220 m
Byt till vänstra körfältet, in på E 22 8 km
I rondellen, ta 2:a avfarten in på E 22 31 m
Kör ut ur rondellen in på E 22 4 km
I rondellen, ta 2:a avfarten in på E 22 40 m
Kör ut ur rondellen in på E 22 14 km
I rondellen, ta 2:a avfarten in på E 22 29 m
Kör ut ur rondellen in på E 22 3 km
I rondellen, ta 2:a avfarten in på E 22 76 m
Kör ut ur rondellen in på E 22 7 km
I rondellen, ta 2:a avfarten in på Västra riksvägen (E 22) 24 m
Kör ut ur rondellen in på Västra riksvägen (E 22) 196 m
Fortsätt in på Östra riksvägen (E 22) 80 km
Kör rakt fram in på E 22 112 km
Sväng höger mot Norrköping 116 km
Fortsätt in på Söderköpingsvägen 128 m
I rondellen, ta 2:a avfarten mot Centrum 77 m
Kör ut ur rondellen mot Centrum 731 m
Sväng höger mot LFV 866 m
Sväng vänster in på Sjötullsgatan 182 m
Fortsätt in på Packhusgatan 370 m
I Packhusrondellen, ta 2:a avfarten mot E4 36 m
Kör ut ur rondellen mot E4 1 km
I Ståthögarondellen, ta 2:a avfarten in på Ståthögavägen 56 m
Kör ut ur rondellen in på Ståthögavägen 948 m
I Sandbyhovsrondellen, ta 1:a avfarten in på Stockholmsvägen 11 m
Kör ut ur rondellen in på Stockholmsvägen 213 m
I Ingelstadrondellen, ta 2:a avfarten in på Stockholmsvägen 50 m
Kör ut ur rondellen in på Stockholmsvägen 3 km
Byt till vänstra körfältet, in på E 4 318 m
Håll till vänster mot Stockholm 154 km
Håll till vänster mot E 4 793 m
Fortsätt in på Gärdestunneln (E 4) 456 m
Håll till vänster mot E4: Sundsvall 460 m
Fortsätt in på Norra Länken (E 4) 235 m
Fortsätt in på Uppsalavägen (E 4) 239 km
Ta avfarten mot 50: Söderhamn C 261 m
I rondellen, ta 2:a avfarten in på Söderhamnsporten 40 m
Kör ut ur rondellen in på Söderhamnsporten 333 m
I rondellen, ta 1:a avfarten in på Söderhamnsporten 28 m
Kör ut ur rondellen in på Söderhamnsporten 372 m
I rondellen, ta 1:a avfarten in på Brädgårdsgatan 17 m
Kör ut ur rondellen in på Brädgårdsgatan 682 m
Sväng vänster in på Kyrkogatan 61 m
Sväng höger in på Prästgårdsgatan 70 m
Sväng vänster in på Kungsgatan 729 m
Sväng höger in på Norralagatan 59 m
Du är framme vid din destination, till höger