Vägbeskrivning från Växjö till Solna

Vägbeskrivning från Växjö till Solna. Steg-för-steg-instruktioner och resvägskarta från Växjö till Solna.

Avstånd från Växjö till Solna: 458 km

Hämta vägbeskrivning åt motsatt håll: Rutt från Solna till Växjö

27, E 4

459 km4 hours 31 mins

Kör åt öster på Norrgatan 168 m
Sväng höger in på Kungsgatan 273 m
Sväng höger in på Norra Järnvägsgatan 339 m
Fortsätt med lätt vänstersväng in på Sandgärdsgatan 470 m
Sväng vänster in på Storgatan (25.02) 141 m
I Västerledsrondellen, ta 2:a avfarten in på Storgatan (25.02) 32 m
Kör ut ur rondellen in på Storgatan (25.02) 276 m
Fortsätt rakt fram in på Storgatan (25.02) 831 m
I Storgatan, ta 1:a avfarten in på Storgatan (25.02) 34 m
Kör ut ur rondellen in på Storgatan (25.02) 605 m
I rondellen, ta 2:a avfarten in på 25.02 37 m
Kör ut ur rondellen in på 25.02 2 km
Fortsätt in på 25 20 km
I rondellen, ta 1:a avfarten in på 27 19 m
Kör ut ur rondellen in på 27 38 km
I rondellen, ta 3:e avfarten 94 m
Kör ut ur rondellen 109 m
I rondellen, ta 2:a avfarten 32 m
Kör ut ur rondellen 399 m
Byt till vänstra körfältet, in på E 4 67 km
Håll till höger mot Stockholm 169 km
Håll till vänster mot Stockholm 154 km
Håll till vänster mot E 4 793 m
Fortsätt in på Gärdestunneln (E 4) 456 m
Håll till vänster mot E4: Sundsvall 460 m
Fortsätt in på Norra Länken (E 4) 235 m
Fortsätt in på Uppsalavägen (E 4) 853 m
Ta avfarten 451 m
Fortsätt in på Frösundaleden 533 m
Sväng höger in på Södra Kolonnvägen 444 m
Fortsätt rakt fram in på Kolonnvägen 334 m
Du är framme vid din destination, till vänster