Vägbeskrivning från Vimmerby till Sölvesborg

Vägbeskrivning från Vimmerby till Sölvesborg. Steg-för-steg-instruktioner och resvägskarta från Vimmerby till Sölvesborg.

Avstånd från Vimmerby till Sölvesborg: 238 km

Hämta vägbeskrivning åt motsatt håll: Rutt från Sölvesborg till Vimmerby

23; 37, 27; 29

237 km2 hours 48 mins

Kör åt nordväst på Prästgårdsgatan 245 m
Sväng vänster in på Vimmerbyallén 408 m
I rondellen, ta 2:a avfarten in på Vimmerbyallén 24 m
Kör ut ur rondellen in på Vimmerbyallén 258 m
Fortsätt rakt fram in på Vimmerbyallén 482 m
Sväng höger in på Åbrovägen 109 m
Sväng höger mot 40 122 m
Kör rakt fram in på 23 2 km
I rondellen, ta 2:a avfarten mot Växjö 48 m
Kör ut ur rondellen mot Växjö 16 km
I rondellen, ta 2:a avfarten in på 23 51 m
Kör ut ur rondellen in på 23 15 km
I rondellen, ta 1:a avfarten in på 23 9 m
Kör ut ur rondellen in på 23 3 km
I rondellen, ta 2:a avfarten in på 23 45 m
Kör ut ur rondellen in på 23 33 km
Sväng höger in på 23 50 km
I Sandsbrorondellen, ta 2:a avfarten in på 23 59 m
Kör ut ur rondellen in på 23 3 km
I rondellen, ta 3:e avfarten in på Sandsbrovägen 120 m
Kör ut ur rondellen in på Sandsbrovägen 344 m
I rondellen, ta 1:a avfarten mot Kalmar 8 m
Kör ut ur rondellen mot Kalmar 353 m
Fortsätt med lätt högersväng in på Österleden (25) 2 km
I Fagrabäcksrondellen, ta 2:a avfarten in på 27 63 m
Kör ut ur rondellen in på 27 17 km
I rondellen, ta 2:a avfarten in på 27 48 m
Kör ut ur rondellen in på 27 32 km
Sväng höger och fortsätt på 29 35 km
Ta påfarten till vänster 42 m
Sväng vänster 312 m
Byt till vänstra körfältet, in på E 22 23 km
Ta avfarten 397 m
Fortsätt in på K 524 2 km
Sväng vänster in på Yndevägen 163 m
Sväng höger in på Hellerströmsgatan 137 m
Sväng vänster in på Per Olsgatan 173 m
Du är framme vid din destination, till höger