Vägbeskrivning från Visby till Sandviken

Vägbeskrivning från Visby till Sandviken. Steg-för-steg-instruktioner och resvägskarta från Visby till Sandviken.

Avstånd från Visby till Sandviken: 399 km

Hämta vägbeskrivning åt motsatt håll: Rutt från Sandviken till Visby

Nynäshamn - Visby - Nynäshamn, E 4

397 km5 hours 47 mins

Kör åt väster 23 m
Sväng vänster 57 m
Sväng höger in på Kung Magnus väg 99 m
Sväng höger in på Peder Hardings väg 154 m
Sväng vänster in på Söderväg 319 m
I rondellen, ta 1:a avfarten in på Söderväg (140) 29 m
Kör ut ur rondellen in på Söderväg (140) 672 m
Sväng höger in på Gutevägen 656 m
Sväng vänster in på Färjeleden 105 m
I rondellen, ta 1:a avfarten 8 m
Kör ut ur rondellen 51 m
Håll till höger där vägen delar sig 287 m
Sväng vänster 22 m
Sväng höger 70 m
Ta färjan på Nynäshamn - Visby - Nynäshamn 148 km
Fortsätt höger 191 m
Håll till höger där vägen delar sig 63 m
Sväng vänster 316 m
Sväng höger in på 73 53 km
Fortsätt in på Johanneshovsbron (E 4.25) 819 m
Fortsätt in på Söderledstunneln (E 4.25) 2 km
Fortsätt in på Centralbron (E 4.25) 1 km
Ta avfarten in på Klarastrandsleden 101 m
Fortsätt in på Blekholmstunneln 337 m
Håll till vänster in på Klarastrandsleden 193 m
Byt till vänstra körfältet, in på Klarastrandsleden (E 4.25) 2 km
Håll till vänster in på Klarastrandsleden (E 4.25) 354 m
Byt till högra körfältet, in på Gärdestunneln (E 20) 481 m
Håll till vänster mot E4: Sundsvall 460 m
Fortsätt in på Norra Länken (E 4) 235 m
Fortsätt in på Uppsalavägen (E 4) 165 km
Ta avfarten mot E 16: Oslo 392 m
Håll till vänster mot E 16: Oslo 897 m
Byt till vänstra körfältet, in på E 16 193 m
Ta avfarten 536 m
Byt till vänstra körfältet, in på E 16 6 km
Fortsätt in på E 16 10 km
Ta avfarten 1 km
Håll till höger in på Gävlevägen (X 559) 606 m
Sväng vänster in på Högbovägen 259 m
Sväng höger in på Odengatan 384 m
Sväng vänster 64 m
Sväng vänster in på Torggatan 53 m
Du är framme vid din destination, rakt fram