Integritetspolicy

Denna integritetspolicy förklarar hur vår webbplats samlar in, använder, lagrar och skyddar användarinformation. Vi åtar oss att säkerställa din integritet och skydda dina personuppgifter.

Insamling av information

Vi samlar in information som du frivilligt tillhandahåller, till exempel när du registrerar dig för tjänster, skickar förfrågningar eller deltar i aktiviteter på webbplatsen. Denna information kan inkludera ditt namn, e-postadress, telefonnummer och andra personuppgifter.

Användning av information

Den insamlade informationen används för att förbättra din upplevelse på vår webbplats, tillhandahålla tjänster som du begär, kommunicera med dig, och i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Lagring och skydd av information

Din information lagras säkert och åtkomst begränsas till auktoriserad personal. Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst, ändring, avslöjande eller förstöring av din personliga information.

Användares rättigheter

Enligt GDPR och CCPA har du rätt att begära tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot eller begränsa behandling av dina data. För dessa förfrågningar, vänligen kontakta oss på adressen nedan.

Denna policy kan uppdateras för att återspegla ändringar i våra praxis eller gällande lagar.